Szerződési feltételek

Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

 

1. Definíciók

1.1. Szolgáltató
Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft.
Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39.
Cégjegyzékszám: 05-09-022994
Adószáma: 23689523-1-05
Számlaszáma: 10918001-00000111-14340009

1.2. Megbízó
Megbízó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Szolgáltató termék információs szolgáltatás igénybevételére jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban ÁszF), szerződésben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre. Szolgáltató és Megbízó együttesen továbbiakban Felek.

1.3. Felhasználó
A Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Megbízó webáruházát látogatja.

2. Az ÁSzF hatálya és közlése
Jelen ÁSzF 2014. október 1. napjával lép hatályba és visszavonásig, illetve az esetleges módosítások, kiegészítések hatálybalépéséig marad hatályos. Az ÁSzF mindenkor hatályos és teljes szövege bárki által bármikor elérhetően közzétételre kerül a Szolgáltató weboldalán a http://www.symbiont.hu/szerzodesi-feltetelek.html internet címen.

 

3. A Szolgáltatás
Szolgáltató webáruházba integrálható, platformfüggetlen termék információs szolgáltatást biztosít a Megbízó számára, olyan formában, hogy a webáruházba beépített javascript kód segítségével, termékinformációt jelenít meg a Megbízó internetes áruházában.

3.1. A Szolgáltatással elérhető funkciók
A Szolgáltató a webáruházba beépített kód segítségével, az alábbi információkkal egészíti ki a Megbízó webáruházát.
Termék részletes leírása
Jó minőségű, termékfotók
Termék specifikációs táblázat
Termékek összehasonlítása paraméterek alapján
Termék tesztek
Termék hozzászólások, értékelések

3.2. Szolgáltatásban részt vevő termékek köre
A Szolgáltató, első sorban a számítástechnikai/műszaki webáruházak számára biztosít termékinformációs szolgáltatást. A Szolgáltató folyamatosan bővíti az adatbázisban szereplő termékek körét, szem előtt tartva a Felhasználói, és a Megbízói igényeket.

3.3. A Szolgáltatás technika kritériumai
A Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által a Megrendelő számára biztosított egyedi javascript kód telepítésével vehető igénybe. A javascript kód telepítésével a Megbízó kijelenti, hogy jelen Szerződési feltételeket elolvasta és magára kötelező érvényűnek tekinti.

 

4. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Termék információs interface biztosítása
A Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által a Megbízónak átadott egyedi javascript kód telepítésével vehető igénybe.
Szolgáltató vállalja, hogy a kódot a Megbízó számára eljuttatja. Szolgáltatónak, joga van a termékmegjelenítő kódot előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítani, ugyanakkor kötelezettséget vállal arra, hogy ezek a módosítások hátrányosan nem befolyásolják a Megbízó webáruházának működését.
A termék integrációs kód a Szolgáltató tulajdonát képezi. Azon bármilyen módosítás, kizárólag a Szolgáltató engedélyével lehetséges. A kód nem rendeltetésszerű használata, illetve módosítása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást előzetes bejelentés nélkül felfüggeszteni.

4.2. Termék adatbázis karbantartása
Szolgáltató vállalja, hogy a termékadatbázist a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel fejleszti, bővíti ugyanakkor felelősséget nem vállal a termékinformációs modulban megjelenő információk, képek, dokumentumok teljes pontosságáért, és azért, hogy azok az Felhasználó által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak.
Mindemellett a Szolgáltató vállalja, hogy a tudomására jutott hibákat a lehető legrövidebb időn belül és a legjobb tudása szerint javítja.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termékleírásokat, paraméter táblázatokat előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, törölheti. A termékek leírásába külső oldalakra mutató linkeket jeleníthet meg, ugyanakkor felelősséget nem vállal a harmadik fél által üzemeltetett külső weboldalakon található információk pontosságáért.

4.3. Terméktesztek, cikkek megjelenítése
A komplex információ szolgáltatás érdekében, a Szolgáltató termékteszteket, cikkeket és ezen oldalakra mutató hiperhivatkozásokat is megjeleníthet a termékinformációs modulban. A megjelenített írások, harmadik fél által fejlesztett tartalmak, ezek pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.4. Hozzászólások kezelése
A Felhasználó hozzászólást, értékelést írhat a Szolgáltatásban megjelenő termékekhez. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználóktól érkező bejegyzéseket moderálja, és kizárólag az ellenőrzött és jóváhagyott hozzászólásokat jelenít meg a Megbízó weboldalán.

4.5. Sütik kezelése
A Szolgáltató, a tartalom szolgáltatás, és analitika céljából sütiket (cookie -kat) helyez el a látogató böngészőjében. A Szolgáltató a sütik kezelésével kapcsolatos információkat, a Felhasználó számára elérhetővé teszi weboldalán, (http://www.symbiont.hu/jogi-tudnivalok.html). és az oldal linkjét elérhetővé teszi a termékinformációs modulban.

4.6. Hirdetések megjelenítése
A Szolgáltató, egyes előfizetési csomagoknál, jogosult hirdetést (pl.: Google hirdetést) megjeleníteni a termékinformációs modulban. A Szolgáltató kötelezettséget vállal rá, hogy nem jelenít meg a jóérzést sértő hirdetéseket, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy, a megjelenítendő hirdetéseket saját hatáskörében bírálja el.

4.7. Rendelkezésre állás
Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltetett rendszer rendelkezésre állása 97%. Azonban nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb körülményekért, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

4.8. Támogatás
Szolgáltató vállalja, hogy az integrációhoz szükséges összes dokumentumot és kódot a Megbízó rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató vállalja, hogy technikai segítségnyújtást biztosít Megbízó számára bármilyen a rendszert érintő kérdésben. A hibát vagy kérdést telefonon, vagy e-mailben jelezve, a Szolgáltató vállalja, hogy legkésőbb egy munkanapon belül reagál arra.

4.9. Jogtalan felhasználás
Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatást a jelen ÁszF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a Szolgáltató jogosult megtenni a Megbízó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Amennyiben a Megbízó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Megbízó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni Minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Megbízó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri.

 

5. A megbízó jogai és kötelezettségei

5.1. Internetes webáruház üzemeltetése
A Szolgáltatás kizárólag webáruházak részére érhető el! Internetes webáruháznak számít minden olyan, az Internetről elérhető weboldal, amelyen rendelésre és vásárlásra van lehetőség. Megbízónak a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell webáruházzal és azt köteles a szerződés időtartama alatt működtetni. A webáruház üzemeltetéséhez szükséges minden engedély beszerzése és a működtetésből
adódó minden felelősség a Megbízót terheli.

5.2. Termék információs interface beépítése
A Megbízó köteles a Szolgáltató által a rendelkezésére bocsájtott kódot a webáruházába beépíteni. A Szolgáltatás kizárólag a kód helyes telepítésével vehető igénybe. A termék integrációs kód a Szolgáltató tulajdonát képezi, azon bármilyen módosítás kizárólag a Szolgáltató engedélyével lehetséges!

5.3. Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése
A Szolgáltatást a Megbízó előfizetéses rendszerben érheti el. A megrendelt csomagról Szolgáltató díjbekérő számlát állít ki a Megbízó felé. A Szolgáltatás a számla kiegyenlítése után vehető igénybe.

5.4. Szolgáltatás megszüntetése
A szolgáltatás, az előfizetési időszak lejártával automatikusan megszűnik. Az előfizetési időszak végén, a Megbízónak lehetősége van előfizetési csomagot váltania, vagy a meglévő előfizetését megújítani.
Amennyiben a Megbízó nem szándékozik a Szolgáltatást továbbiakban igénybe venni, köteles az integrációs javascript kódot a weboldaláról eltávolítani.

 

6. Felhasználó jogai és kötelezettségei
A Felhasználók számára a Szolgáltatás igénybevétele teljesen ingyenes. A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen ÁszF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, a Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket.

 

7. Díjszabás
A Szolgáltatást a Megbízó előfizetéses rendszerben érheti el. A részletes árlistát a Szolgáltató a http://www.symbiont.hu/arak.html oldalon tesz elérhetővé a Megbízó részére. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amelyről a Megbízót a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.
A Szolgáltatás a számla kiegyenlítése után vehető igénybe, és az előfizetési időszak lejártával automatikusan megszűnik.

 

8. Adatvédelem
A Szolgáltató a megbízási szerződés teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az esetleges kifogások intézése érdekében a Megbízó adatait tárolja.
A weboldalakat böngésző látogatók számítógépén a rendszer cookie-t, azaz sütiket tárol el, és tárolja a látogatók IP címét, de ezt csak a látogatói szokások elemzése, illetve statisztikai adatok gyűjtése céljából teszi.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.
Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja üzleti partnereinek (Megbízóinak), és Felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel, harmadik félnek nem adja át.

 

Az Általános Szerződés Feltételek pdf formátumban ITT letölthető.